top of page

Persónuverndarstefna LL- samskipta og fjölskylduráðgjafar ehf.

 

LL- samskipti og fjölskylduráðgjöf ehf ehf., (í öllum föllum, einnig vísað til sem „við“, „fyrirtækisins“) kt.480722-1080, Kjarnagötu 25, 600 Akureyri hefur einsett sér að tryggja áreiðanleika, trúnað og öryggi persónuupplýsinga sem unnið er með innan fyrirtækisins.

 

Persónuverndarstefna þessi nær til persónuupplýsinga er varða skjólstæðinga og viðskiptavini LL- samskipta og fjölskylduráðgjafar ehf og starfsfólks LL- samskipta og fjölskylduráðgjafar ehf, forsvarsmenn viðskiptavina og annarra samstarfsaðila sem og annarra sem eiga í samskiptum við LL- samskipti og fjölskylduráðgjöf ehf, (hér eftir sameiginlega vísað til „skjólstæðinga“ „viðskiptavina“ eða „þín“).

Persónuverndarstefnu þessari er ætlað að upplýsa þig um hvaða persónuupplýsingum LL- samskipti og fjölskylduráðgjöf ehf safnar, með hvaða hætti fyrirtækið nýtir slíkar persónuupplýsingar og hverjir fá aðgang að upplýsingunum.

 

Ef þú ert í vafa um það hvernig stefna þessi varðar þig, vinsamlega hafðu samband við á sigridur@lettarilausnir.is fyrir frekari upplýsingar.

 

1. Tilgangur og lagaskylda

LL- samskipti og fjölskylduráðgjöf ehf leitast við að uppfylla í hvívetna persónuverndarlöggjöf og er stefna þessi byggð á lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga („persónuverndarlög“), með síðari breytingum.

2. Hvað eru persónuupplýsingar?

Persónuupplýsingar í skilningi stefnu þessarar eru hvers kyns upplýsingar um persónugreindan eða persónugreinanlegan einstakling, þ.e. upplýsingar sem hægt er að rekja beint eða óbeint til ákveðins einstaklings. 

3. Persónuupplýsingar sem LL- samskipti og fjölskylduráðgjöf ehf vinnur um viðskiptavini og skjólstæðinga

Við söfnum og varðveitum ýmsar persónuupplýsingar um viðskiptavini fyrirtækisins. Ólíkum persónuupplýsingum kann að vera safnað um þig eftir því hvort þú sért sjálf/ur í viðskiptum við fyrirtækið eða hvort þú komir fram fyrir hönd lögaðila í viðskiptum við fyrirtækið, t.d. birgja, stofnunar, fyrirtækis, eða annarra. Þá safnar LL- samskipti og fjölskylduráðgjöf ehf persónuupplýsingum um þig verðir þú skjólstæðingur hjá starfsfólki fyrirtækisins.

 

Póstlistar: Ef þú skráir þig á póstlista LL- samskipta og fjölskylduráðgjafar ehf mun fyrirtækið vinna með upplýsingar um nafn þitt og netfang. Sú vinnsla byggir á samþykki þínu en þér er heimilt hvenær sem er að afturkalla það samþykki þitt og afskrá þig af póstlista fyrirtækisins.

 

Viðskiptavinir: Komir þú fram fyrir hönd samstarfsaðila LL- samskipta og fjölskylduráðgjafar ehf, s.s. birgja, verktaka eða viðskiptamanna sem er lögaðili, kann LL- samskipti og fjölskylduráðgjöf ehf að vinna með tengiliðaupplýsingar þínar, s.s. nafn, símanúmer og tölvupóstfang. Þá kann LL- samskipti og fjölskylduráðgjöf ehf að vinna með samskiptasögu og eftir atvikum reikningsupplýsingar. Þessi vinnsla er LL- samskipta og fjölskylduráðgjafar ehf og/eða starfsfólki þeirra nauðsynleg til að geta uppfyllt skyldur sínar á grundvelli samnings við viðkomandi samstarfsaðila og/eða skjólstæðinga. Þá kann fyrirtækinu að vera skylt að vinna með upplýsingar á grundvelli lagaskyldu, s.s. bókhaldslaga og laga um persónuvernd.

 

Upplýsingar um þig kunna að koma frá þriðju aðilum (til dæmis skólum, félagsamtökum, Virk, félagsþjónustu, starfsendurhæfingu, vinnuveitanda þínum,o.s.frv.). Sé persónuupplýsinga aflað frá þriðja aðila mun fyrirtækið leitast við að upplýsa viðskiptavini sína um slíkt eftir því sem við á.

 

Bókhaldsgögn ber LL- samskipti og fjölskylduráðgjöf ehf að varðveita í sjö ár frá lokum viðkomandi reikningsárs.

 

4. Miðlun til þriðja aðila

LL- samskipti og fjölskylduráðgjöf ehf kann að miðla persónuupplýsingum þínum til þriðja aðila, þ.e. til innheimtuaðila. Um er þá að ræða nafn, kennitala, heimilisfang, netfang, símanúmer og sú upphæð sem gjaldfallin er og ógreidd er. Persónuupplýsingar þínar kunna jafnframt að vera afhentar þriðja aðila að því marki sem heimilað er eða krafist er á grundvelli viðeigandi laga eða reglna, s.s. til Ríkisskattstjóra, á grundvelli dómsúrskurða eða til að fyrirtækið og/eða starfsfólk þess geti gætt hagsmuna þinna og/eða sinna í dómsmáli, eða máli sem krefst aðkomu lögfræðinga. Þá getur þú ávallt óskað eftir að persónuupplýsingar þínar séu veittar til þriðja aðila, gegn því að undirrita samþykki þar að lútandi.

 

5. Öryggi persónuupplýsinga

LL- samskipti og fjölskylduráðgjöf ehf leitast við að meðhöndla allar persónuupplýsingar eins og lög kveða á um persónuvernd. Persónuupplýsingar sem koma frá þér í formi tölvupósta, í gegnum „hafðu samband“ hnapp á vefsíðu LL- samskipta og fjölskylduráðgjafar ehf, í formi skilaboða við starfsfólk LL- samskipta og fjölskylduráðgjafar ehf eða annarra fyrirtækja eða stofnanna, leitast fyrirtækið við að vernda með sérstöku tilliti til eðlis þeirra. Þó getur fyrirtækið og starfsfólk hennar ekki tryggt öryggi persónuupplýsinga sem verða eftir í rafrænu umhverfi eins og tölvupósti, ef tölvupóstkerfið verður fyrir árás hakkara eða vírusa.

 

5. Meðferð tölvupósts

Vinsamlegast athugið að tölvupóstar frá LL- samskipta og fjölskylduráðgjafar ehf. og viðhengi þeirra eru eingöngu ætluð þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu innihaldið upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Hafir þú fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti og viðhengjum hans biðjum við þig að fara eftir 9. mgr. 47. gr. laga um fjarskipti nr. 81/2003 og gæta fyllsta trúnaðar, hvorki lesa efni þeirra né skrá þau hjá þér né notfæra þau á nokkurn hátt og tilkynna okkur samstundis að þau hafi ranglega borist þér. Brot gegn þessu varða bótaábyrgð og refsingu skv. 74. gr. laganna.

 

Tölvupóstar til LL- samskipta og fjölskylduráðgjafar ehf og starfsfólks þeirra geta orðið hluti af skráningu persónuupplýsinga þinna hjá fyrirtækinu.

 

6. Réttindi þín hvað varðar þær persónuupplýsingar sem fyrirtækið vinnur

Þú átt rétt á að fá staðfest hvort við vinnum persónuupplýsingar um þig eða ekki, og ef svo er getur þú óskað eftir aðgangi að upplýsingunum og hvernig vinnslunni er hagað. Þá kann einnig að vera að þú hafir rétt á að fá afrit af upplýsingunum. Við ákveðnar aðstæður getur þú farið fram á það við fyrirtækið að við sendum upplýsingar, sem þú hefur sjálf/ur látið okkur í té eða stafa frá þér, beint til þriðja aðila.

 

Við ákveðnar aðstæður getur þú óskað eftir því að persónuupplýsingum um þig verði eytt án tafar, til að mynda þegar að varðveisla upplýsinganna er ekki lengur nauðsynleg miðað við tilgang vinnslunnar eða vegna þess að þú hefur afturkallað samþykki þitt fyrir vinnslu persónuupplýsinganna og engin önnur heimild liggur til grundvallar henni. Sé vinnslan byggð á samþykki er þér hvenær sem er heimilt að afturkalla samþykki þitt.

 

Athugaðu að lög kunna að skylda fyrirtækið til að hafna ósk um eyðingu eða aðgang að gögnum, svo sem lög um persónuvernd.

 

Ef upp koma aðstæður þar sem að fyrirtækið getur ekki orðið við beiðni þinni mun fyrirtækið leitast við að útskýra hvers vegna beiðninni hefur verið hafnað, þó með tilliti til takmarkana á grundvelli lagaskyldu.

 

7. Fyrirspurnir og kvörtun til Persónuverndar

Ef þú vilt nýta þér þau réttindi sem lýst er í 6. gr. í stefnu þessari, eða ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi persónuverndarstefnu þessa eða það hvernig fyrirtækið vinnur með persónuupplýsingar þínar, vinsamlegast hafðu samband á sigridur@lettarilausnir.is.

 

Ef að þú ert ósátt/ur við vinnslu fyrirtækisins á persónuupplýsingum getur þú sent erindi til Persónuverndar (www.personuvernd.is).

 

8. Samskiptaupplýsingar

LL- samskipti og fjölskylduráðgjöf ehf hefur tilnefnt Sigríði Ástu Hauksdóttur til að hafa umsjón með eftirfylgni þessarar persónuverndarstefnu, sigridur@lettarilausnir.is.  

Sími 866-1444

 

Samskiptaupplýsingar um fyrirtækið:

LL- samskipti og fjölskylduráðgjöf ehf ehf.

Kjarnagötu 25

600 Akureyri

 

9. Endurskoðun

LL- samskipti og fjölskylduráðgjöf ehf getur frá einum tíma til annars breytt persónuverndarstefnu þessari í samræmi við breytingar á viðeigandi lögum eða reglugerðum eða vegna breytinga á því hvernig fyrirtækið vinnur með persónuupplýsingar. Allar breytingar sem kunna að verða gerðar á stefnunni taka gildi eftir að uppfærð útgáfa hefur verið birt á heimasíðu fyrirtækisins.

 

Þessi útgáfa persónuverndarstefnu var sett þann 15.07.2022

bottom of page